Milljarða fjárfestingaáform hjá Norðuráli

 

Verkefni fyrir á annan tug milljarða eru teikniborðinu hjá Norðuráli á Grundartanga.  Markmiðið er að auka framleiðni, bæta rekstraröryggi, og auka framleiðslu um allt að 50 þúsund tonn af áli á ári, að því er fram kemur í frétt á heimasíðu Norðuráls.

"Allt frá því Norðurál lauk við byggingu seinni kerlínunnar á Grundartanga hefur framleiðslan aukist hægt og bítandi. Þannig hefur framleiðslan aukist frá 260 þúsund tonnum, sem er skráð framleiðslugeta álversins á Grundartanga, í 284 þúsund tonn á ársgrundvelli.

Þessi góði árangur hefur náðst án mikillar viðbótar fjárfestingar; straumur hefur verið hækkaður, skaut stækkuð og framleiðni aukin.

Fyrirhugaðar framkvæmdir, sem auka framleiðslugetu um 30 til 50 þúsund tonn á ári að því gefnu að tilskilin leyfi fáist, hafa að markmiði að auka samkeppnishæfni til lengri tíma. Stærstu verkþættir eru stækkun aðveitustöðvar og umfangsmikil endurnýjun í skautsmiðju auk notkun stærri rafskauta.

„Heildar fjárfestingin hér á landi verður yfir 10 milljarða íslenskra króna, auk móðurfélags Norðuráls í rafskautaverksmiðju, þannig að þetta er risavaxið verkefni sem tekur 5 ár að ljúka,“ segir Ragnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls.

Fyrsti þáttur verkefnisins er stækkun aðveitustöðvar álversins. Fimmtu afriðlaeiningunni verður bætt við ásamt undirspennvörn. Undirbúningur þessara framkvæmda er nú í fullum gangi vestan við aðveitustöðina. Búnaður hefur verið pantaður og kemur til landsins næsta vor.

„Við reiknum með að kostnaður við þennan þátt verði um 3 milljarðar íslenskra króna og reiknað er með að alla jafna muni um 100 manns vinna við þessar framkvæmdir þannig að þetta er mjög góð innspýting í íslenskan vinnumarkað.“

Nýja afriðlaeiningin mun auka verulega á stöðugleika í rekstri Norðuráls , þar sem nýtt kerfi verður enn betur varið fyrir spennusveiflum í flutningskerfi Landsnets. Jafnframt því að bæta núverandi rekstur gefur hún einnig möguleika á að auka rafstraum til álversins og eykur sveigjanleika í viðhaldi..

Samhliða þessu verkefni er vinna við að afla tilskilinna leyfa að hefjast, en starfsleyfi álversins á Grundartanga er miðað við 300 þúsund tonna ársframleiðslu.

„Við hlökkum mikið til að fara í þessi verkefni og auka enn frekar umsvifin hér á Grundartanga,“ segir Ragnar. ,,Við störfum á alþjóðlegum markaði og samkeppnin verður stöðugt harðari. Þetta verkefni mun hjálpa okkur við að tryggja samkeppnisfærni okkar. Hér starfar frábært starfsfólk og árangurinn í rekstri, í umhverfismálum og í öryggismálum er á heimsmælikvarða. Það eina sem veldur okkur áhyggjum eru endurtekin áform ríkisstjórnarinnar um aukna skattlagningu þrátt fyrir loforð og samninga um annað. Við gerðum samkomulag við ríkisstjórnina árið 2009 um að greiða tímabundinn auka skatt og fyrirframgreiða skatta til að bæta stöðu ríkisins á erfiðum tímum. Samanlagt eru þetta yfir 2 milljarðar sem þetta eina fyrirtæki hefur greitt aukalega. Nú boðar ríkið í fjárlögum að það ætli að svíkja þetta samkomulag og halda þessari skattheimtu áfram þrátt fyrir að hafa undirritað skýrt samkomulag um að henni lyki á þessu ári. Það er ekki auðvelt að fá erlent fjármagn til fjárfestinga á Íslandi ef þetta eru efndir stjórnvalda. Við treystum á nýjan fjármálaráðherra sem skrifaði sjálf undir samkomulagið á sínum tíma og trúum ekki öðru en að ríkisstjórnin standi við gerða samninga. Þá mun allt fara á fullt á næstu mánuðum og misserum.“


Sjá einnig