Sýningin Element á Hönnunarmars í álverinu í Straumsvík

Álverið í Straumsvík heldur Hönnunarmars hátíðlegan og býður til sýningar í höfuðstöðvum sínum í samstarfi við Samál, málmsteypuna Hellu og fleiri aðila. Sýningarstjórn er í höndum Eyjolfsson.

Ekki hættir við álver í Helguvík

Ragnar Guðmundsson, forstjóri Norðuráls, segir fyrirtækið hafa fullan hug á að kanna hvort ekki sé hægt að afla nægilegrar orku fyrir álver.

Álverð hækkar og eftirspurn eykst

Heilbrigðan vöxt í eftirspurn eftir áli má rekja til álbyltingar í bílaframleiðslu, en ál léttir bílana, minnkar eldsneytisnotkun og dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Pétur Blöndal framkvæmdastjóri Samáls var í viðtali í Morgunblaðinu.

Vel heppnað Nýsköpunarmót Álklasans

Nýsköpunarmót Álklasans var haldið í dag fyrir fullum hátíðarsal í Háskóla Íslands. Flutt voru erindi og örkynningar um rannsóknir og nýsköpun í Álklasanum, hugmyndagátt var hleypt af stokkunum og afhjúpuð álgrind í fyrsta raðframleidda íslenska bílnum.

Nýsköpunarmót Álklasans á fimmtudag í Háskóla Íslands

Margt fróðlegra erinda verður flutt á Nýsköpunarmóti Álklasans í hátíðarsal Háskóla Íslands fimmtudaginn 23. febrúar. Þá verða örkynningar um rannsóknar- og nýsköpunarverkefni. Hleypt verður af stokkunum hugmyndagátt og afhjúpað íslenskt farartæki.

Alcoa Fjarðaál valið menntafyrirtæki ársins

Alcoa Fjarðaál var valið menntafyrirtæki ársins 2017. Magnús Þór Ásmundsson forstjóri Fjarðaáls tók við menntaverðlaunum atvinnulífsins frá Guðna Th. Jóhannessyni forseta Íslands.

Færðum okkur yfir í virðismeiri vörur

Norðurál hefur verið að færa sig yfir í virðismeiri vörur og afurðir, m.a. álblöndur fyrir bílaiðnaðinn. Þetta kemur fram í viðtali við Ragnar Guðmundsson forstjóra Norðuráls í Viðskiptablaðinu í tilefni af því að Norðurál varð í 9. sæti á lista Creditinfo yfir framúrskarandi fyrirtæki árið 2016.

Skipulegt umbótastarf í umhverfismálum skilar árangri

Lean and Green er yfirskrift ráðstefnu Samtaka iðnaðarins og Manino um umhverfismál sem haldin verður í Háskólanum í Reykjavík mánudaginn 23. janúar kl. 8.30-12.30 í stofum M215 og M216. Á meðal fyrirlesara verður Magnús Þór Ásmundsson forstjóri Fjarðaáls.

Af kolum og vatnsafli, Íslandi og Kína

Það er mikilvægt fordæmi, að ríki Evrópu og þar með talið Ísland hafi tekið frumkvæði í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með því að koma á samevrópsku kvótakerfi losunarheimilda fyrir atvinnulífið. Pétur Blöndal skrifar pistil á Mbl.is.

Árið sem kolefnislágt ál fékk samkeppnisforskot

Eitt af því sem stendur upp úr á árinu er krafa stjórnvalda og almennings, einkum á Vesturlöndum, um kolefnislágar afurðir. Þar er sóknarfæri fyrir íslenskan orkuiðnað. Þannig hefst grein sem Pétur Blöndal framkvæmdastjóri Samáls skrifar í Áramót, tímarit sem gefið er út af Viðskiptablaðinu.

Munur á mengun og losun og í hvaða tilgangi kol eru notuð

Ágústa Ólafsdóttir verkefnastjóri eldsneytis og vistvænnar orku hjá Orkustofnun skýrði muninn á mengun og losun í viðtali á Bylgjunni. Þá ræddi hún m.a. um mismunandi notkun kola, þ.e. orkunotkun og notkun í efnafræðilegu ferli í framleiðslu.

Samtakamáttur þjóða í loftslagsmálum

Fyrir árið 2020 er lagt upp með að losun gróðurhúsalofttegunda frá atvinnugreinum sem heyra undir ETS viðskiptakerfi ESB um losunarheimildir verði 21% minni en árið 2005 og fyrir árið 2030 er gert ráð fyrir að hún verði 43% minni. Þetta kemur í pistli Péturs Blöndals í Viðskiptablaði Morgunblaðsins.

Stærsti vandinn

Ríki Evrópu hafa tekið frumkvæði í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með því að koma á samevrópsku kvótakerfi og undir það heyra iðnaður, flug og orkuver, sem bera ábyrgð á um helmingi allrar losunar í Evrópu. Kerfið er þegar farið að virka, skrifar Pétur Blöndal í pistli í Viðskiptablaðinu.

Alcoa kynnir SUSTANA álvörur: framleiddar með lágmarks kolefnalosun og úr endurunnu efni

Nýja framleiðslulínan felst í tveimur vöruflokkum, ECOLUM™ og ECODURA™ og er vel til þess fallin að mæta kröfum viðskiptavina um vörur úr áli sem falla að sjálfbærnisjónarmiðum. Framleiðslulínan byggir á langtíma stefnu Alcoa um sjálfbæra þróun.

Er Grýla útlensk?

Pétur Blöndal framkvæmdatjóri Samáls skrifar grein í Norðurljós, blað Norðuráls, um fólk sem gerir grýlu úr fyrirtækjum með erlent eignarhald. Slíkur hugsunarháttur gengur þvert á þróunina í heiminum, sem verður stöðugt opnari með þróaðri samskiptaleiðum.

Úrskurðað í máli HS orku og Norðuráls

HS orku ber ekki að standa við ákvæði raforkusamnings við Norðurál vegna álvers í Helguvík, samkvæmt úrskurði Alþjóðlegs gerðardóms. Ragnar Guðmundsson forstjóri Norðuráls segir niðurstöðuna vonbrigði, en að kannað verði „hvort mögulegt sé að afla orku til verkefnisins í Helguvík eftir öðrum leiðum“.

Álumbúðir minnka kolefnisfótspor

„Við erum búin að taka ákvörðun um það sem samfélag að búa til ál,“ segir Garðar Eyjólfsson LHÍ í viðtali á RÚV. Hann leggur til að farið verði í rannsóknir til að tengja ál inn í kerfin í samfélaginu og því fundið aðrar birtingarmyndir og form. Bryndís Skúladóttir SI segir álumbúðir minnka kolefnisfótspor.

Norðurál á meðal hæstu skattgreiðenda

Norðurál er á meðal hæstu skattgreiðenda landsins samkvæmt álagningu Ríkisskattstjóra með yfir 2 milljarða, en inni í þeirri tölu eru ekki gjöld til sveitarfélaga, s.s. hafnargjöld eða fasteignagjöld. Einungis sjö fyrirtæki greiða hærri skatta og eitt sveitarfélag, þ.e. Reykjavíkurborg.

Íslensk umhverfismál í alþjóðlegu samhengi

Í grein Guðrúnar Sævarsdóttur forseta tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík kemur fram að álframleiðsla á Íslandi spari heimsbyggðinni losun upp á 11,6 milljónir tonna af koltvísýringi ár hvert og sé sennilega jákvæðasta framlag Íslands til loftslagsmála í dag.

Stofnsetning Alcoa Corporation sem sjálfstæðs forystufyrirtækis á sviði báxít-, súráls- og álafurða

Rekstur Alcoa Corporation nær yfir alla álvirðiskeðjuna. Eignasafnið er í stakk búið til að færa sér eftirspurn eftir áli um allan heim í nyt og viðhalda samkeppnisstöðu sinni við sveiflur á mörkuðum. Viðskipti eru hafin í Kauphöllinni í New York (NYSE) undir heitinu „AA“.

Eru álver öruggir vinnustaðir?

Öryggismál eru forgangsatriði hjá álverum og endurspeglast sú staðreynd í öllu starfi þeirra. Allt kapp er lagt á að það séu slysa- og tjónalausir vinnustaðir. Stóriðjufyrirtækin hafa af mörgum verið talin í fararbroddi á sviði öryggismála á íslenskum vinnumarkaði og hafa innleitt vinnubrögð sem hafa verið mörgum öðrum til eftirbreytni. Fyrir utan almenn öryggismál á vinnusvæðum er mikið lagt upp úr öflugum forvörnum og fræðslu.

Er vinna í álverum fyrir konur?

Öll störf í álverum henta bæði körlum og konum. Hlutfall kvenna í álverum á Íslandi er með því hæsta sem þekkist í heiminum og þau hafa öll skýra jafnréttisstefnu. Bæði kynin eiga jafna möguleika til starfsframa og er stuðlað að launajafnrétti, enda varðar jafnrétti veginn að aukinni hagsæld. Árið 2014 fékk Rio Tinto Alcan á Íslandi Hvatningarverðlaun jafnréttismála þegar þau voru veitt í fyrsta skipti.

Hvað er álklasi?

Undanfarin ár og áratugi hefur byggst upp öflugur klasi með hundruðum fyrirtækja og stofnana sem tengjast áliðnaðinum á Íslandi. Álklasinn var stofnaður formlega í júní 2015 og standa að því klasaframtaki á fjórða tug fyrirtækja og stofnana. Á meðal stofnenda eru verkfræðistofur, vélsmiðjur, tæknifyrirtæki, málmsteypur, skipafélög, verktakafyrirtæki, fjármálastofnanir, rannsókna- og menntastofnanir, auk allra álvera á Íslandi.

Hafa álver á Íslandi stefnu í samfélagsábyrgð?

Öll álverin hafa stefnu í samfélagsábyrgð, þar sem horft er til hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og stefnt að því að ná jafnvægi milli umhverfis, efnahags og samfélagslegra þátta til lengri tíma litið. Á hverju ári veita þau háa styrki til samfélagsmála og námu styrkirnir alls 208 milljónum árið 2015.

Hvernig geta álver spornað við losun gróðurhúsalofttegunda?

Í framleiðslu áls verður almennt mest losun við orkuvinnsluna. Á Íslandi er eingöngu notuð endurnýjanleg orka við álframleiðslu, sem þýðir að heildarlosun gróðurhúsalofttegunda vegna álframleiðslu hérlendis er margfalt minni en víðast hvar annars staðar í heiminum. Umhverfisvöktun með álverum á Íslandi er með umfangsmestu umhverfisrannsóknum á Íslandi og leggja öll álverin ríka áherslu á að starfsemin sé í sátt við umhverfið, með lágmörkun umhverfisáhrifa og ábyrgri nýtingu orku og hráefna.

Hversu margir hafa atvinnu af áliðnaði?

Um 1.510 manns störfuðu hjá álverum á Íslandi árið 2015 og um 530 voru í föstu starfi á vegum verktaka- og þjónustufyrirtækja á álverssvæðum. Samkvæmt Hagfræðistofnun má reikna með að um 5 þúsund manns hafi framfæri sitt af álframleiðslu með beinum hætti, en það eru rúm 2,6% starfandi fólks í landinu. Álver á Íslandi kaupa vörur og þjónustu fyrir um 23 milljarða á ári af hundruðum fyrirtækja, sem nota fjármunina til að stórum hluta til að greiða starfsmönnum laun.

Hvaða áhrif hafa álver á hagsveiflur á Íslandi?

Framleiðsla áls hófst á Íslandi árið 1969. Síðan þá hefur hlutur áls í vöruútflutningi margfaldast á meðan hlutur sjávarútvegs hefur helmingast. Áliðnaðurinn gegnir lykilhlutverki í vöruútflutningi og hefur þannig breikkað og styrkt grundvöll íslensks efnahagslífs. Hann gerir útflutning fjölbreyttari, sem aftur dregur úr sveiflum í efnahagslífinu og stuðlar að að stöðugra gengi.

Eru ferðamennska og áliðnaður ekki andstæður?

Bent hefur verið á að ferðamannaiðnaðurinn hefur þrefaldast frá 2003, þegar framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun hófust. Víða um heim er jákvætt viðhorf til orkuuppbyggingar á Íslandi og hafa rannsóknir leitt í ljós að ferðamenn hafa meiri áhuga á Íslandi vegna endurnýjanlegra orkugjafa sem hér eru notaðir. Álver hafa lagt ýmsum verkefnum á sviði ferðamála lið og þau hafa markvisst styrkt grunnþjónustu á landsbyggðinni sem nýtist ferðaþjónustunni.

Hversu mikið kaupa álverin af vörum og þjónustu?

Álver á Íslandi keyptu vörur og þjónustu fyrir um 23 milljarða árið 2016 og er þá raforka undanskilin. Á síðustu árum hafa þessi viðskipti að jafnaði numið um 25 til 40 milljörðum á ári. Hundruð innlendra fyrirtækja nutu góðs af þessu. Álver þurfa stöðugar fjárfestingar til að viðhalda samkeppnishæfni sinni og hafa álver hér á landi fjárfest fyrir meira en 100 milljarða frá hruni.

Skilar orkusala til álvera arðsemi?

Álver á Íslandi kaupa tæp 72% allrar raforku á Íslandi. Alls greiddu álverin um 36 milljarða fyrir orkuna árið 2016 miðað við uppgefið meðalverð Landsvirkjunar til stóriðju. Uppbygging raforkukerfis á Íslandi hefur haldist í hendur við uppbyggingu í orkuiðnaði. Íslendingar eiga nú eitt öflugasta raforkukerfi í heiminum sem tryggir heimilum endurnýjanlega orku á einu lægsta verði sem þekkist á byggðu bóli og íslenskum iðnaði samkeppnishæft orkuverð.

Hverju skila álfyrirtæki inn í íslenskt þjóðarbú

Af heildarútflutningi álvera á Íslandi árið 2016 urðu um 80 milljarðar eftir í gjaldeyristekjum. Þessum fjármunum er meðal annars varið til kaupa á raforku, innlendum vörum og þjónustu og til greiðslu launa og opinberra gjalda á Íslandi. Árið 2016 greiddu álverin ríflega 4 milljarða í skatta og opinber gjöld. 2014 greiddu álfyrirtækin um 7,2 milljarðar króna í skatta og nam skattspor þeirra samtals 11,7 milljörðum króna.

Hversu mikið er endurunnið af áli?

Það er staðreynd að ál er meðal þeirra málma sem mest er endurunnið. Það er ein ástæða þess að stundum er talað um ál sem „grænan málm“. Yfir 75% af öllu áli sem framleitt hefur verið í heiminum er enn í notkun. Í Evrópu er endurvinnsluhlutfall drykkjardósa yfir 70% og fer hækkandi – á Íslandi er það um 90%. Fjárhagslegur hvati til endurvinnslu áls er mikill, þar sem til þess þarf einungis um 5% af orkunni sem fór í að framleiða það.

Í hvað fer ál sem framleitt er á Íslandi?

Ál framleitt á Íslandi er flutt til fjölmargra landa, einkum í Evrópu. Það er til margra hluta nytsamlegt; íslenskt ál er notað í bifreiðar, til að mynda Audi og Mercedes Benz, felgur, álpappír, lyfjaumbúðir og húsaklæðningar – svo fátt eitt sé nefnt. Hér á landi eru fullunnir álvírar fyrir háspennustrengi. Þá er álið framleitt á Grundartanga sem Málmsteypan á Hellu notar í sína framleiðslu, svo sem rómaðar pönnukökupönnur og fjölbreyttar afurðir fyrir sjávarútveg, orkuiðnað og ferðaþjónustu.

ESA segir nýjan raforkusamning gerðan á markaðskjörum

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) telur að endurnýjun samnings Norðuráls við Landsvirkjun um kaup á raforku feli ekki í sér ríkisaðstoð þar sem hann sé gerður á markaðskjörum.

Er almenningur að greiða niður raforku fyrir áliðnaðinn?

Því hefur verið haldið fram að íslenskur almenningur niðurgreiði raforkuverð til stóriðju. En því er í raun öfugt farið. Tekjur orkufyrirtækja eru um 20% hærri af uppsettu afli til stóriðju en til annarra fyrirtækja og stofnana, þar með talið almennings. Hér er það skýrt í stuttu máli.

Allt um ál og endurvinnslu

Fróðlegt er að horfa á myndband Evrópsku álsamtakanna um áldósir og endurvinnslu þeirra. Þar kemur m.a. fram að 70 dósir þarf til framleiðslu á pönnu, 37 til framleiðslu á dæmigerðri ítalskri espressokönnu og 700 til framleiðslu á reiðhjóli.

Létting bílaflotans skilar fólki lengra með minni losun

Eftir að sögulegt samkomulag náðist um COP21, þá þurfa evrópskir bílaframleiðendur að hafa sig alla við til að standa undir markmiðum um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með hagkvæmum hætti. Ef notkun áls fer upp í 200 kíló í hverri bifreið, dregur það úr losun CO2 um 16 grömm á km.

Ál í arkitektúr - í átt að sjálfbærum borgum

Ál í arkitektúr er til umfjöllunar í nýrri útgáfu World Aluminium og er farið yfir markverðar byggingar sem reistar voru allt frá 1895 til 1986, en þar á meðal eru Empire State, höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna í NY og höfuðstöðvar Unesco í París.

Yfirlýsing í tilefni af frétt um kjúklingabúið í Straumi

Vegna umfjöllunar Fréttatímans um afföll á kjúklingabúinu í Straumi árið 1976 hefur Rio Tinto Alcan sent frá sér yfirlýsingu. Þar kemur fram að það hafi verið engin tilviljun að ISAL var sýknað af kröfum í málinu bæði í héraði og í Hæstarétti, þótt Fréttatíminn sleppi því alveg að fara ofan í ástæður þess.

Hvers vegna stýra konur ekki fleiri stórfyrirtækjum?

Hvers vegna stýra konur ekki fleiri stórfyrirtækjum? Ruth Elvarsdóttir framkvæmdastjóri fjármálasviðs hjá Alcoa-Fjarðaáli er ein sex kvenna sem svara þessari spurningu í Frjálsri verslun í júní sl., en það tölublað er helgað 100 áhrifamestu konum á Íslandi árið 2016.

Yfirlýsing vegna skatta og gjalda Fjarðaáls

Fjarðaál hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna umræðu um skatta- og vaxtagreiðslur fyrirtækisins. Þar kemur m.a. fram að vextir Fjarðaáls af lánum Alcoa eru ákveðnir af þriðja aðila og voru að meðaltali 0,92% árið 2014 og 2,41% í fyrra. Hér má lesa yfirlýsingu Fjarðaáls.

Landsvirkjun og Norðurál framlengja rafmagnssamning

Lands­virkj­un og Norðurál Grund­ar­tangi ehf. hafa undirritað samkomulag um að fram­lengja raf­magns­samn­ing fyr­ir­tækj­anna fyr­ir 161 MW. End­ur­nýjaður samn­ing­ur er tengd­ur við markaðsverð raf­orku á Nord Pool raf­orku­markaðnum og kem­ur það í stað ál­verðsteng­ing­ar í gild­andi samn­ingi.

Fá milljarð í tekjur fyrir að hanna álver Norsk Hydro

Verkfræðileg hönnun nýs álvers Norsk Hydro, sem Norðmenn segja að verði það umhverfisvænasta í heimi, er í höndum þriggja íslenskra verkfræðistofa og skilar einum milljarði króna í gjaldeyristekjur til Íslands. Þetta kemur fram í frétt Vísis.

Eftirspurn þrefaldast til ársins 2020

Eftirspurn eftir áli í bílaframleiðslu í Norður-Ameríku þrefaldast samkvæmt spám CRU og fer úr 330 þúsund tonnum árið 2015 í ríflega milljón tonn árið 2020. Í Aluminium Insider kemur fram að hvatinn felist í léttingu bílaflotans, sem dregur úr eldsneytisbrennslu og losun gróðurhúsalofttegunda.

Ársfundur, staða áliðnaðar, háskólanám, orka og kókdósir í fréttabréfi Samáls

Nýtt fréttabréf Samáls komið út um vel sóttan ársfund og það sem bar á góma þar, svo sem stöðu og horfur í áliðnaði, framtíðarsýn náms á háskólastigi, samkeppnishæfni orkuiðnaðar og kókdósir með landsliðsmönnum! Hér má lesa fréttabréfið.

Ísland með hæsta hlutdeild endurnýjanlegrar orku í Evrópu

Ríflega 70% allrar orku sem notuð er á Íslandi telst sem endurnýjanleg og því er Ísland með hæsta hlutdeild í Evrópu, samkvæmt frétt Viðskiptablaðsins um skýrslu atvinnuvegaráðuneytisins og Orkustofnunar. Hér má lesa fréttina.

Framtíðarverkefni Álklasans með litlum og meðalstórum fyrirtækjum

Aðalfundur Álklasans var haldinn í morgun en þar fór Guðbjörg H. Óskarsdóttir klasastjóri yfir þau verkefni sem klasinn hefur verið að vinna að síðustu 11 mánuði síðan hann var stofnaður í júní 2015. Hér má lesa viðtal við hana sem birtist á vefsíðu Viðskiptablaðsins.

Grunnstoð í efnahagslífinu – fjölmennt á ársfundi Samáls 2016

Íslensk álver keyptu vörur og þjónustu fyrir um 30 milljarða í fyrra af hundruðum íslenskra fyrirtækja. Álverin framleiddu rúm 858 þúsund tonn af áli og álafurðum og alls námu útflutningsverðmætin um 237 milljörðum.

Álrafhlöður í bíla og síma

l mun spila stórt hlutverk í þróun rafhlaðna á næstu árum. Þetta sagði Magnús Þór Ásmundsson, stjórnarformaður Samáls og forstjóri Alcoa Fjarðaáls, á ársfundi Samáls á miðvikudaginn. Trausti Hafliðason skrifaði frétt fyrir Viðskiptablaðið.

Notuðu ál úr göml­um flug­véla­flök­um

Þegar Málm­steyp­an Hella var stofnuð voru við lýði það ströng inn­flutn­ings­höft að not­ast var við brota­málm úr flug­véla­flök­um frá stríðsár­un­um. Það var eina fáanlega álið. Nú er álið keypt frá Norðuráli og notað ál endurunnið. Rætt er við Grét­ar Má Þor­valds­son­ á Mbl.is.