Eftirspurn þrefaldast eftir áli á 20 árum

Fyrir vikið fluttu Evrópusambandsríkin í fyrsta skipti inn árið 2013 yfir 50% af öllu áli sem þau notuðu til framleiðslu. Í þeirri þróun felst tækifæri fyrir Íslendinga, eins og Gerd Götz framkvæmdastjóri Evrópsku álsamtakanna benti á á ársfundi Samáls síðastliðið vor, en Ísland hefur á sama tíma aukið sína framleiðslu og nýtur þess að vera nálægt mörkuðum ESB. Þetta er á meðal þess sem fram kemur í pistli Péturs Blöndals, framkvæmdastjóra Samáls, á Mbl.is.

Stefnumót um nýsköpun í áliðnaði

Stefnumót um þarfir og lausnir sem snúa að framþróun og verðmætasköpun í áliðnaði 18. nóvember nk.

Hagnaður álveranna dróst saman

Íslensku álverin högnuðust um samtals 6,48 milljónir Bandaríkjadala, jafnvirði 798 milljóna króna, á síðasta ári. Samanlagður hagnaður fyrirtækjanna dróst þá saman um 90 prósent frá árinu 2012 þegar afkoman var jákvæð um 64,5 milljónir dala. Fjallað er um afkomu álveranna í fréttaskýringu Haraldar Guðmundssonar í Fréttablaðinu.

Virðismeiri afurðir í áliðnaði

Þegar litið er til heildaráhrifa áliðnaðarins á efnahagslífið, þá stendur upp úr að árið 2013 urðu um 90 milljarðar eftir í íslensku hagkerfi, en árið 2012 voru það um 100 milljarðar. Það er gjaldeyrir sem streymir inn í landið. Álverin vörðu rúmum 30 milljörðum í kaup á vörum og þjónustu árið 2013, áttu viðskipti við um 700 fyrirtæki og vörðu tæpum 20 milljörðum í laun og opinber gjöld. Þetta er á meðal þess sem fram kemur í aðsendri grein Péturs Blöndals í Morgunblaðinu.

Toyota í álið

Toyota hyggst létta bílaflotann með meiri álnotkun. Fjallað er um það í Fréttablaðinu.

Álklasinn mótaður í haust

Stefnumót í samstarfi Álklasans, Samtaka iðnaðarins og Samáls verður haldið í nóvember til að greina þarfir og lausnir í áliðnaði. Þetta kemur fram í Viðskiptablaðinu í dag.

Aukin framleiðsla álversins á Grundartanga

Fjárfesting fyrir á annan tug milljarða. Ársframleiðslugeta í 350 þúsund tonn með hækkun á rafstraumi í kerin.

Engin dæmi um neikvæð áhrif flúors á fé eða aðrar skepnur

Svör Norðuráls við spurningum í opnu bréfi Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð.

Góðar horfur á álmarkaði

Það þekkja Íslendingar vel að það verða sveiflur í öllum iðngreinum. Í áliðnaðinum er gengið út frá því, enda er þar ekki hugsað til mánaða eða ára, heldur áratuga. Stofnfjárfestingin er há og það tekur langan tíma að greiða þá fjárfestingu niður. Þetta er á meðal þess sem fram kemur í pistli Péturs Blöndals, framkvæmdastjóra Samáls, á Mbl.is.

Flúor í grasi lækkaði um 19% milli ára í Reyðarfirði

Gildin fyrir flúor í grasi eru lægri en viðmiðin fyrir grasbíta segja til um.

Tveir afskekktir staðir á jarðarkringlunni

Um síðustu aldamót voru stofnuð klasasamtök í Saguenay sem kallast Áldalurinn og er meginmarkmiðið að efla virðisaukandi starfsemi sem nýtir ál í dalnum og ýtir undir vöxt fyrirtækja á svæðinu með stuðningi við nýsköpun og þróun. Pétur Blöndal ber saman álklasana á Íslandi og í Saguenay í Kanada.

Álverð ekki hærra í 17 mánuði

Eftirspurn mun vaxa um 6% á ári þar til áratugnum lýkur, samkvæmt greiningu Citi-bankans. Eftirspurnin verður knúin áfram af því að bílaframleiðendur nota ál í auknum mæli.

Álver hreinni á megavatt

„Sú fullyrðing að álver mengi „hlutfallslega meira“ en kísilmálmverksmiðjur er úr lausu lofti gripin og gengur þvert gegn tölunum í fréttinni sjálfri,“ segir í grein Ólafs Teits Guðnasonar í Morgunblaðinu.

Það munar um minna

„Það er óviðunandi að þingmaður haldi því fram opinberlega að fyrirtæki sem virðir í einu og öllu gerðan samning stundi bókhaldsbrellur og að stjórnendur þess séu siðlausir.“ Þannig hefst grein Magnúsar Þór Ásmundssonar forstjóra Alcoa Fjarðaáls í Morgunblaðinu í tilefni af viðtali í Kastljósinu.

Napóleón, glerhús og árdagar álframleiðslu

Nú er svo komið að það er nær ómögulegt að ímynda sér tilveruna án áls. Við komumst stöðugt í snertingu við það með fjölbreyttum hætti á degi hverjum, svo sem í samgöngum, byggingum og tækjum af öllum toga. Pétur Blöndal framkvæmdastjóri Samáls rekur sögu áls frá því málmurinn var fundinn upp og allt til okkar daga í aðsendri grein í Morgunblaðinu.

Hverjar eru horfur í þróun álverðs?

Umframeftirspurn er í heiminum utan Kína, enda hefur dregið verulega úr framleiðslu á þeim markaði, og um leið hefur verið að færast þróttur í efnahagslífið í Evrópu og Bandaríkjunum. Útlit er fyrir verulegan vöxt á næstu árum á helstu mörkuðum fyrir ál, svo sem í bílaframleiðslu og byggingaiðnaði. Pétur Blöndal fjallar um verðþróun á áli í aðsendri grein í Morgunblaðinu.

Stjórnar framleiðslunni á heimsvísu

Tómas Már Sigurðsson framkvæmdastjóri stjórnar framleiðslu Alcoa á heimsvísu.

Svipmynd Markaðarins: Spenntur fyrir golfsumrinu mikla

Efst á borðinu er að fylgja eftir viljayfirlýsingu um stofnun rannsóknarseturs í áli og efnisvísindum. Dregin er upp svipmynd af Pétri Blöndal framkvæmdastjóra Samáls í Markaðnum, viðskiptaútgáfu Fréttablaðsins.

Orkumál, áliðnaður og Evrópa

Eftirspurn á heimsvísu hefur aldrei verið meiri, yfir 50 milljónir tonna af frumframleiddu áli, auk um 30 milljóna tonna af endurunnu áli. Pétur Blöndal ræðir um tækifærin á Íslandi í álframleiðslu og samdrátt í Evrópu í aðsendri grein í Morgunblaðinu.

Ísland krúnudjásnið í jafnréttismálum

„Það er siðferðislega rétt að ráða fjölbreytt starfsfólk en það er líka bara fjári góð viðskipta ákvörðun,“ segir Gena Lovett, jafnréttisstýra hjá höfuðstöðvum Alcoa í New York, í greinargóðu viðtali á Mbl.is.

Jafnrétti kemur ekki af sjálfu sér

Rio Tinto Alcan hlaut hvatningarverðlaun jafnréttismála, en það er í fyrsta skipti sem þau eru veitt. Viðskiptablaðið tók Rannveigu Rist tali af því tilefni.

Sprotafyrirtæki stofnað um álmæli

Samstarfssamningur við Norðurál vegna þróunar á greiningarbúnaðinum.

Viljayfirlýsing um stofnun rannsóknarseturs

Undirbúningur er hafinn að stofnun og rekstri rannsóknarseturs í áli og efnisvísindum. Viljayfirlýsing um það var undirrituð á ársfundi Samáls.

Hversu þungt vegur álið? – Ársfundur Samáls 2014

„Hversu þungt vegur ál?“ er yfirskrift ársfundar Samáls í Hörpu að morgni þriðjudags 20. maí. Á fundinum verður fjallað um horfur í áliðnaðinum og verðmætasköpun fyrir samfélagið allt.

Íslenskt ál í nýjum Mercedes Benz C-Class

Nýkominn er til landsins nýjasta gerð C-Class bílsins frá Mercedes Benz. Eins og með svo marga nýja bíla í dag er mikið af áli notað við smíði hans og svo skemmtilega vill til að hluti þess er framleiddur á Íslandi.

Stefna mörkuð fyrir álklasann á Íslandi

Undanfarið hefur verið unnið að stofnun samstarfsvettvangs um álklasa hér á landi. Er fyrirmyndin meðal annars sótt til Kanada þar sem klasastarf hefur skilað fyrirtækjum í áliðnaðinum miklum virðisauka. Óhætt er að segja að það hafi markað tímamót þegar fulltrúar um 40 fyrirtækja og stofnana komu saman í Borgarnesi á tveggja daga fundi í byrjun apríl til að móta stefnu og framtíðarsýn álklasans á Íslandi. Pétur Blöndal fjallar um álklasann í aðsendri grein í Morgunblaðinu.

Stefna mótuð fyrir álklasann

Yfir 40 fyrirtæki og stofnanir mótuðu framtíðarsýn álklasans á tveggja daga stefnumótunarfundi í Borgarnesi.

Vaxandi markaður í farartækjum

Norsk Hydro fjárfestir 20 milljarða í álplötuframleiðslu í Grevenbroich. Bílaframleiðendur leita nýrra leiða til að létta bíla með áli og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.

Flóknari vörur og meiri virðisauki

Rio Tinto Alcan skiptir úr álbörrum yfir í álstengur.

Minni hætta á að missa þann stóra

Fossdalur framleiðir fluguveiðihjól úr áli frá Alcoa.

Tækifærin mikil fyrir íslenskan áliðnað

Norðurál stærsti atvinnurekandi á Vesturlandi. Ragnar Guðmundsson forstjóri segir árangur fyrirtækisins í umhverfis- og öryggismálum á heimsmælikvarða.

Álbylting með nýja pallbílnum frá Ford

Engin fordæmi fyrir slíkri eftirspurn eftir áli í bílaiðnaðinum.

Rio Tinto Alcan tilnefnt til menntaverðlauna

Menntaverðlaun atvinnulífsins veitt í fyrsta sinn. Metnaðarfullt fræðslustarf er lykilþáttur í starfsemi fyrirtækisins.

Einarsson veiðihjólið í 2. sæti í bandarískri úttekt

Sérstaðan fólgin í hönnuninni og efninu sem er sérblandað ál keypt frá Alcoa í Bandaríkjunum.

Tveggja milljóna tonna markinu náð

Tæp sjö ár frá því fyrsta kerið var ræst hjá Alcoa Fjarðaáli.

Fyrstu skref samstarfsvettvangs um álklasa

Undirbúningshópur að samstarfsvettvangi um álklasa hittist í fyrsta skipti í fundaraðstöðu Samtaka iðnaðarins og Samáls fimmtudaginn 13. nóvember.

Aukin eftirspurn í pípunum

Pétur Blöndal, framkvæmdastjóri samtaka álframleiðenda, Samáls, segir að greiningaraðilar spái því flestir að álverð á heimsmarkaði muni fara heldur hækkandi á þessu ári og næstu árum. Rætt er við hann í fréttaskýringu Kristjáns Jónssonar í Morgunblaðinu.

Milljarða framkvæmdir hafnar hjá Norðuráli

Norðurál undirritaði í dag verksamning við ÍAV um byggingu 1600 fermetra mannvirkja við álverið á Grundartanga.

Ráðherra kom í bakið á álfyrirtækjum

Pétur Blöndal hóf störf hjá Samáli í sumar en Pétur hefur verið einn þekktasti blaðamaður landsins og starfaði lengi á Morgunblaðinu. Í viðtali í Viðskiptablaðinu er hann gagnrýninn á aðgerðir stjórnvalda í skattamálum og segir umræðu um arðsemi Landsvirkjunar hafa verið villandi.

Álbirgðir að dragast saman á Vesturlöndum

Fjallað er um stöðu íslensks áliðnaðar, eftirspurn eftir áli, álverð og birgðasöfnun í viðamikilli fréttaskýringu Harðar Ægissonar í Morgunblaðinu.

Álklasinn fær bronsmerkingu frá Evrópuskrifstofu

Framkvæmdastjóri Samáls tekur við bronsmerkingu íslenska álklasans frá Evrópuskrifstofu í klasagreiningu.

Vel heppnuð ráðstefna um hönnun úr áli

Hönnunarráðstefnan Al+ um tækifæri í hönnun og áliðnaði var vel sótt, en þar var því velt upp hvaða möguleikar fælust í frekari framleiðslu á áli hér á landi fyrir íslensk fyrirtæki og hvernig nýta mætti íslenska álframleiðslu sem drifkraft til nýsköpunar.

Ráðstefnan 13Al+ um tækifæri í álframleiðslu á Íslandi

Fyrirlesarar frá Bang & Olufsen, Production Leap, Alcoa og háskólasamfélaginu.

Langar að stuðla að sátt um áliðnaðinn

„Ég kem inní þetta starf sem útivistarmaður og náttúruunnandi. Ég efast ekki um að meðal þeirra 5000 manna sem hafa lífsviðurværi sitt beint og óbeint af álframleiðslu séu margir nátturuunnendur." Pétur Blöndal nýráðinn framkvæmdastjóri Samáls er í viðtali hjá Fjarðaálsfréttum, sem gefnar eru út af Alcoa, og segist talsmaður þess að ganga varlega um náttúruna og nýta hana skynsamlega.

Pétur Blöndal ráðinn framkvæmdastjóri Samáls

Pétur Blöndal hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Samáls. Hann hefur störf í næsta mánuði.

Hægrimenn og stóriðja

Stóriðjan er ein þriggja meginstoða í öflun gjaldeyris, sem er okkur lífsnauðsyn. Ólafur Teitur Guðnason, upplýsingafulltrúi Rio Tinto Alcan á Íslandi, birtir grein í Morgunblaðinu í dag.

Rangfærslur í "bréfi til Sigurðar Inga" leiðréttar

Í dag hefur á vefsíðum flogið hátt bréf Guðbjartar Gylfadóttur, íslensks starfsmanns Bloomberg í New York, til Sigurðar Inga Jóhannssonar, umhverfisráðherra. Við snögga yfirferð er hægt að benda á eftirfarandi villur og rangfærslur.

Fjarri sanni að álfyrirtækin nýti sér skattalöggjöfina með óeðlilegum hætti

Það er fjarri öllu sanni að álfyrirtækin nýti sér skattalöggjöfina með óeðlilegum hætti og afar leitt að Ríkisútvarpið skuli ýja að slíku í umfjöllun sinni.

Breytt umfang straumhækkunar

Álverið í Straumsvík mun að sinni stefna að því að auka framleiðslugetu úr 190 þúsund tonnum á ári í u.þ.b. 205 þúsund tonn, eða um 8% í stað 20% eins og upphaflega var stefnt að með fjárfestingarverkefni því sem nú stendur yfir.

Góður árangur í umhverfismálum

Kröfur til Norðuráls einhverjar þær ströngustu í heiminum. Rannsóknur eru gerðar af Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Háskóla Íslands, Náttúrufræðistofnun, Landbúnaðarháskóla Íslands og fleiri aðilum.