Orkusölusamningur Norðuráls og HS Orku dæmdur gildur

Gerðardómur hefur komist að þeirri niðurstöðu að orkusölusamningur Norðuráls og HS Orku sé í fullu gildi, og að HS Orka sé skuldbundin til að afhenda Norðuráli þá raforku sem samningurinn tilgreinir í samræmi við skilmála hans.

Mikil arðsemi af raforkusölu til stóriðju V

Á liðnum áratug hefur handbært fé Landsvirkjunar frá rekstri fjórfaldast í bandaríkjadölum.... Arðsemi eigin fjár Landsvirkjunar undangengin tíu ár hefur verið liðlega 18% að jafnaði í bandaríkjadölum. Grein eftir Þorstein Víglundsson, framkvæmdastjóra Samáls, um arðsemi raforkusölu til stóriðju. Birtist í Fréttablaðinu í desember 2011. Fimmta grein af sex.

Mikil arðsemi af raforkusölu til stóriðju IV

Ekkert íslenskt fyrirtæki er með meira eigið fé en Landsvirkjun, samkvæmt úttekt Frjálsrar verslunar á 300 stærstu fyrirtækjum landsins miðað við árið 2010. Þetta er á meðal þess sem fram kemur í grein eftir Þorstein Víglundsson, framkvæmdastjóra Samáls, um arðsemi raforkusölu til stóriðju. Birtist í Fréttablaðinu í desember 2011. Fjórða grein af sex.

Mikil arðsemi af raforkusölu til stóriðju III

Á undanförnum áratug eða svo hefur raforkuverð til stóriðju hækkað um liðlega 120% í bandaríkjadölum. Á sama tíma hefur raforkuverð til almennings lækkað um 10% í bandaríkjadölum. Þetta er á meðal þess sem fram kemur í grein eftir Þorstein Víglundsson, framkvæmdastjóra Samáls. Birtist í Fréttablaðinu í desember 2011. Þriðja grein af sex.

Mikil arðsemi af raforkusölu til stóriðju II

Á árabilinu 2001 til 2010 hefur eigið fé Landsvirkjunar í bandaríkjadölum liðlega fjórfaldast. Þar hefur ekki komið til nein hlutafjáraukning af hálfu eigenda fyrirtækisins heldur hefur fyrirtækið þvert á móti greitt 45 milljónir bandaríkjadala í arð til eigenda sinna á sama tíma. Þetta er á meðal þess sem kemur fram í grein eftir Þorstein Víglundsson, framkvæmdastjóra Samáls. Birtist í Fréttablaðinu í desember 2011. Önnur greina af sex.

Mikil arðsemi af raforkusölu til stóriðju

Á árabilinu 2001 til 2008 liðlega fjórfaldaðist eigið fé Landsvirkjunar, óx úr 37 milljörðum króna í 166 milljarða. Á sama tíma helmingaðist eigið fé íslenskra fyrirtækja, annarra en fjármálafyrirtækja, veitufyrirtækja og stóriðju. Þetta er á meðal þess sem kemur fram í grein eftir Þorstein Víglundsson, framkvæmdastjóra Samáls. Birtist í Fréttablaðinu í desember 2011. Fyrsta grein af sex.

Er raforkuverð til stóriðju lágt hér á landi?

Raforkuverð til stóriðju hér á landi er umtalsvert hærra en meðalraforkuverð í nýjum álversframkvæmdum þegar horft er til alþjóðlegs samanburðar. Í fimmtu grein Þorsteins Víglundssonar, framkvæmdastjóra Samáls, í Fréttablaðinu um vægi áliðnaðar á Íslandi er fjallað um raforkuverð til stóriðju í alþjóðlegu samhengi.

Forstjóri Alcoa Fjarðaáls meðal fremstu kvenstjórnenda ársins

Janne Sigurðsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls, hlaut nýlega Stevie-gullverðlaunin sem forstjóri ársins í hópi kvenna í atvinnurekstri í Evrópu, Mið-Austurlöndum og Afríku. Verðlaunaafhendingin fór fram í New York fyrr í mánuðinum.

Stjórnvöld falla frá kolefnisskatti

Samtök atvinnulífsins, Samál, og fulltrúar helstu fyrirtækja sem ætlað var að greiða kolefnisgjald af föstu kolefni áttu í dag fund með fjármálaráðherra og fulltrúum iðnaðarráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins.

Stjórnvöld grafi ekki undan samkeppnisstöðu áliðnaðar

Samtök álframleiðenda á Íslandi lýsa undrun sinni á ummælum Steingríms J. Sigfússonar, fjármálaráðherra, í fréttum um kolefnisskatta og íslenskan iðnað.

Samál mótmælir harðlega áformum um kolefnisgjald

Samtök álframleiðenda á Íslandi hafa mótmælt harðlega áformum ríkisstjórnarinnar um álagningu kolefnisgjalds sem fram koma í frumvarpi til fjárlaga. Samtökin hafa bent á að hvergi annars staðar tíðkast slík álagning í áliðnaði og áform stjórnvalda gangi þvert á markmið viðskiptakerfis Evrópusambandsins með losunarheimildir, ETS, sem Ísland er aðili að. Hafa samtökin sent Efnahags- og viðskiptanefnd umsögn vegna þessa þar sem stjórnvöld eru hvött til að standa við gerða samninga og hverfa frá þessum áformum.

Risavaxnir spennar á land í Straumsvík

Um síðustu helgi tók álverið í Straumsvík á móti fjórum afriðlaspennum og tveimur aðalspennum, sem eru þeir afkastamestu á landinu eftir því sem næst verður komist.

6% vöxtur í álframleiðslu á þessu ári

Vöxturinn drifinn áfram af aukinni eftirspurn frá bíla- og flugiðnaði.

Arðsöm raforkusala til stóriðju

Arðsemi íslenskra raforkufyrirtækja hefur aukist á undanförnum árum samhliða aukinni raforkusölu til stóriðju. Fjórða grein Þorsteins Víglundssonar, framkvæmdastjóra Samáls, í Fréttablaðinu um vægi áliðnaðar á Íslandi. Hér er fjallað um arðsemi raforkusölu til stóriðjunnar.

Álver eru engin skyndilausn

Rekstur álvera hér á landi skilar til langframa mun meira til þjóðarbúsins en bygging þeirra. Í þriðju grein Þorsteins Víglundssonar, framkvæmdastjóra Samáls, um vægi áliðnaðar á Íslandi er fjallað um langtímaáhrif iðnaðarins hér á landi.

Klasamyndun í áliðnaði

Mikilli uppbyggingu áliðnaðar hér á landi hefur fylgt mikil uppbygging í tengdum stoð- og þjónustugreinum. Önnur grein Þorsteins Víglundssonar, framkvæmdastjóra Samáls, í Fréttablaðinu um vægi áliðnaðar á Íslandi. Fjallað er um þann fjölda fyrirtækja sem sprottið hefur upp í kringum þessa atvinnugrein á Íslandi.

Áliðnaður vanmetinn grunnatvinnuvegur

Fyrsta grein Þorsteins Víglundsson, framkvæmdastjóra Samáls, af fimm í Fréttablaðinu um áliðnað og vægi hans í þjóðarbúskapnum. Í þessari grein er fjallað um aukið framlag áliðnaðar til þjóðarbúsins á liðnum árum.

Lífseig en röng söguskýring um stóriðju og efnahagshrunið

Fjárfestingar í stóriðju á árunum 2004-2007, sem nú skila mikilvægum útflutningstekjum, eru dropi í hafið miðað við ævintýralegt fjáraustur í fjármálakerfinu og skammsýni í ríkisfjármálum. Grein Þorsteins Víglundssonar framkvæmdastjóra Samáls í Morgunblaðinu þar sem farið er yfir áhrif fjárfestinga í stóriðju í aðdraganda hrunsins.

Samtök álframleiðenda tekin til starfa

Íslenskur áliðnaður í fararbroddi hvað umhverfismál varðar og meirihluti landsmanna er hlynntur áliðnaði. Þetta er á meðal þess sem fram kom á blaðamannafundi þegar tilkynnt var að Samtök álframleiðenda væru tekin til starfa.

Áliðnaður skilar bæði verðmætum og nýsköpun

Áliðnaðurinn verður áfram mikilvægur hluti af efnhagslífi okkar og mun skila bæði verðmætum og nýsköpun. Þetta er á meðal þess sem fram kom í erindi Katrínar Júlíusdóttur iðnaðarráðherra á kynningu Samtaka álframleiðenda í Listasafni Sigurjóns 18. nóvember 2010.

Rannsókn á samfélagslegum áhrifum álvers- og virkjanaframkvæmda á Austurlandi

Þetta er lokaskýrsla verkefnis sem sett var af stað samhliða framkvæmdum við byggingu Kárahnjúkavirkjunar og álvers Fjarðaáls á Austurlandi. Þar kemur meðal annars fram að íbúum á miðsvæði framkvæmdanna fjölgaði um 22% árin 2002-2008. Þá hafði framkvæmdin nokkur áhrif á launastig í fjórðungnum en launatekjur hækkuðu marktækt meira á Austurlandi á árunum 2004-2008 en annars staðar á landinu auk þess sem meðaltekjur hafa verið hæstar á landsbyggðinni á Austurlandi frá árinu 2002.

Áhrif stóriðjuframkvæmda á íslenskt efnahagslíf

Skýrsla þessi er unnin af Hagfræðistofnun fyrir Iðnaðarráðuneytið. Hún hefur að geyma fjölmargar gagnlegar upplýsingar um þjóðhagsleg áhrif stóriðju hér á landi. Þar kemur meðal annars fram að flest bendi til þess að þjóðhagslega hagkvæmt sé að ráðast í framkvæmdir við stóriðju á næstu árum og að þrátt fyrir að hlutfallslegt umfang stóriðju hafi vaxið á síðustu árum, hafi hún enn jafnandi áhrif á hagsveiflur.

Möguleikar til að draga úr nettóútstreymi gróðurhúsalofttegunda á Íslandi

Skýrslan er unnin af starfshópi á vegum umhverfisráðuneytisins. Þar er farið yfir mögulegar aðgerðir til að draga úr útstreymi gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Þar kemur meðal annars fram að losun gróðurhúsalofttegunda frá álverum á Íslandi hefur aukist mun minna en sem nemur aukinni framleiðslu. Þannig hefur losun á hvert framleitt tonn minnkað um 75% frá 1990.