6% vöxtur í álframleiðslu á þessu ári

Vöxturinn drifinn áfram af aukinni eftirspurn frá bíla- og flugiðnaði.

Arðsöm raforkusala til stóriðju

Arðsemi íslenskra raforkufyrirtækja hefur aukist á undanförnum árum samhliða aukinni raforkusölu til stóriðju. Fjórða grein Þorsteins Víglundssonar, framkvæmdastjóra Samáls, í Fréttablaðinu um vægi áliðnaðar á Íslandi. Hér er fjallað um arðsemi raforkusölu til stóriðjunnar.

Álver eru engin skyndilausn

Rekstur álvera hér á landi skilar til langframa mun meira til þjóðarbúsins en bygging þeirra. Í þriðju grein Þorsteins Víglundssonar, framkvæmdastjóra Samáls, um vægi áliðnaðar á Íslandi er fjallað um langtímaáhrif iðnaðarins hér á landi.

Klasamyndun í áliðnaði

Mikilli uppbyggingu áliðnaðar hér á landi hefur fylgt mikil uppbygging í tengdum stoð- og þjónustugreinum. Önnur grein Þorsteins Víglundssonar, framkvæmdastjóra Samáls, í Fréttablaðinu um vægi áliðnaðar á Íslandi. Fjallað er um þann fjölda fyrirtækja sem sprottið hefur upp í kringum þessa atvinnugrein á Íslandi.

Áliðnaður vanmetinn grunnatvinnuvegur

Fyrsta grein Þorsteins Víglundsson, framkvæmdastjóra Samáls, af fimm í Fréttablaðinu um áliðnað og vægi hans í þjóðarbúskapnum. Í þessari grein er fjallað um aukið framlag áliðnaðar til þjóðarbúsins á liðnum árum.

Lífseig en röng söguskýring um stóriðju og efnahagshrunið

Fjárfestingar í stóriðju á árunum 2004-2007, sem nú skila mikilvægum útflutningstekjum, eru dropi í hafið miðað við ævintýralegt fjáraustur í fjármálakerfinu og skammsýni í ríkisfjármálum. Grein Þorsteins Víglundssonar framkvæmdastjóra Samáls í Morgunblaðinu þar sem farið er yfir áhrif fjárfestinga í stóriðju í aðdraganda hrunsins.

Samtök álframleiðenda tekin til starfa

Íslenskur áliðnaður í fararbroddi hvað umhverfismál varðar og meirihluti landsmanna er hlynntur áliðnaði. Þetta er á meðal þess sem fram kom á blaðamannafundi þegar tilkynnt var að Samtök álframleiðenda væru tekin til starfa.

Áliðnaður skilar bæði verðmætum og nýsköpun

Áliðnaðurinn verður áfram mikilvægur hluti af efnhagslífi okkar og mun skila bæði verðmætum og nýsköpun. Þetta er á meðal þess sem fram kom í erindi Katrínar Júlíusdóttur iðnaðarráðherra á kynningu Samtaka álframleiðenda í Listasafni Sigurjóns 18. nóvember 2010.

Rannsókn á samfélagslegum áhrifum álvers- og virkjanaframkvæmda á Austurlandi

Þetta er lokaskýrsla verkefnis sem sett var af stað samhliða framkvæmdum við byggingu Kárahnjúkavirkjunar og álvers Fjarðaáls á Austurlandi. Þar kemur meðal annars fram að íbúum á miðsvæði framkvæmdanna fjölgaði um 22% árin 2002-2008. Þá hafði framkvæmdin nokkur áhrif á launastig í fjórðungnum en launatekjur hækkuðu marktækt meira á Austurlandi á árunum 2004-2008 en annars staðar á landinu auk þess sem meðaltekjur hafa verið hæstar á landsbyggðinni á Austurlandi frá árinu 2002.

Áhrif stóriðjuframkvæmda á íslenskt efnahagslíf

Skýrsla þessi er unnin af Hagfræðistofnun fyrir Iðnaðarráðuneytið. Hún hefur að geyma fjölmargar gagnlegar upplýsingar um þjóðhagsleg áhrif stóriðju hér á landi. Þar kemur meðal annars fram að flest bendi til þess að þjóðhagslega hagkvæmt sé að ráðast í framkvæmdir við stóriðju á næstu árum og að þrátt fyrir að hlutfallslegt umfang stóriðju hafi vaxið á síðustu árum, hafi hún enn jafnandi áhrif á hagsveiflur.

Möguleikar til að draga úr nettóútstreymi gróðurhúsalofttegunda á Íslandi

Skýrslan er unnin af starfshópi á vegum umhverfisráðuneytisins. Þar er farið yfir mögulegar aðgerðir til að draga úr útstreymi gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Þar kemur meðal annars fram að losun gróðurhúsalofttegunda frá álverum á Íslandi hefur aukist mun minna en sem nemur aukinni framleiðslu. Þannig hefur losun á hvert framleitt tonn minnkað um 75% frá 1990.