Hversu mikið kaupa álverin af vörum og þjónustu?

Álver á Íslandi keyptu vörur og þjónustu fyrir um 24 milljarða árið 2019 af hundruðum innlendra fyrirtækja og er þá raforka undanskilin. Á síðustu árum hafa þessi viðskipti að jafnaði numið um 22 til 40 milljörðum á ári.

Kaup álvera á vöru og þjónustu

Í staðreyndaskjali Samáls fyrir árið 2012 kemur fram að álver á Íslandi greiddu rúmlega 60 þúsund reikninga fyrir innlendar vörur og þjónustu. Yfir 700 innlend fyrirtæki nutu góðs af því.

Liður í þessum viðskiptum eru fjárfestingar fyrir milljarða á hverju ári. Álver starfa á alþjóðlegum samkeppnismarkaði þar sem samkeppnisaðilar nýta sífellt skilvirkari tækni við álframleiðsluna. Til að keppa við það er nauðsynlegt að fjárfesta stöðugt í skilvirkari og verðmætari framleiðslu, þannig að álverin haldi samkeppnishæfni sinni.

Hér á landi hafa álverin þrjú ráðist í viðamiklar fjárfestingar, fyrir meira en 100 milljarða frá hruni, til að ná fram hagkvæmni í rekstri, auka framleiðslu með straumhækkun, þróa flóknari og verðmætari afurðir og leiða inn umbætur í öryggis- og umhverfismálum. Fjárfestingar eru eftirsóknarverðar í sjálfu sér, þær næra nýsköpun og ýta undir frekari verðmætasköpun.

Á árunum eftir hrun réðist álverið í Straumsvík í um 60 milljarða fjárfestingarverkefni í álverinu, þar sem íslensk fyrirtæki stóðu straum af stærstum hluta framkvæmdanna, og nýverið lauk fimm ára fjárfestingarverkefni hjá Norðuráli upp á á annan tug milljarða, en liður í því var samningur við VHE um að sérhanna vélar og búnað fyrir skautsmiðju Norðuráls.


Sjá einnig