Hverju skila álfyrirtæki inn í íslenskt þjóðarbú

Útflutningstekjur álvera námu um 400 milljörðum og þar af var innlendur kostnaður um 174 milljarðar eða um 44% af heildarútflutningi álvera á Íslandi varð eftir í landinu árið 2022. Þessum fjármunum er meðal annars varið til kaupa á raforku, innlendum vörum og þjónustu og til greiðslu launa og opinberra gjalda á Íslandi.

Sundurliðun innlends kostnaðar áliðnaðar árið 2021 má sjá á meðfylgjandi skífuriti. Þegar raforkukaup eru áætluð þá er horft til meðalverðs til stóriðju sem uppgefið er af Landsvirkjun, raforkunotkunar álvera og flutningskostnaðar Landsnets.

Skattspor álvera á Íslandi var reiknað út árið 2014 af KPMG, en þá nam heildargjaldfærsla skatta og annarra gjalda til ríkis, sveitarfélaga og lífeyrissjóða vegna starfseminnar 7.272 milljörðum. 

Um þriðjungur þeirrar fjárhæðar var vegna lögboðinna gjalda vegna starfsmanna, tryggingagjalds og mótframlags í lífeyrissjóði. Annars skiptust gjöldin í tekjuskatt, raforkuskatt, skatta á eignir, hafnargjöld og svo aðra skatta.

Til viðbótar við skatta sem gjaldfærðir voru hjá fyrirtækjunum, innheimtu þau og stóðu skil á sköttum og gjöldum sem ekki eru gjöld þess en tengjast rekstrinum og þeim verðmætum sem hann skilar með beinum hætti. Slíkir innheimtir skattar námu 4.378 m.kr. á árinu 2014.

Skattspor álframleiðslufyrirtækjanna nam því samtals 11.650 m.kr. á árinu 2014.

Sjá einnig