Skilar orkusala til álvera arðsemi?

Álver á Íslandi kaupa tæp 72% allrar raforku á Íslandi. Alls greiddu álverin um 36 milljarða fyrir orkuna árið 2016 miðað við uppgefið meðalverð Landsvirkjunar til stóriðju. Uppbygging raforkukerfis á Íslandi hefur haldist í hendur við uppbyggingu í orkuiðnaði. Íslendingar eiga nú eitt öflugasta raforkukerfi í heiminum sem tryggir heimilum endurnýjanlega orku á einu lægsta verði sem þekkist á byggðu bóli og íslenskum iðnaði samkeppnishæft orkuverð.

Hverju skila álfyrirtæki inn í íslenskt þjóðarbú

Af heildarútflutningi álvera á Íslandi árið 2016 urðu um 80 milljarðar eftir í gjaldeyristekjum. Þessum fjármunum er meðal annars varið til kaupa á raforku, innlendum vörum og þjónustu og til greiðslu launa og opinberra gjalda á Íslandi. Árið 2016 greiddu álverin ríflega 4 milljarða í skatta og opinber gjöld. 2014 greiddu álfyrirtækin um 7,2 milljarðar króna í skatta og nam skattspor þeirra samtals 11,7 milljörðum króna.

Hversu mikið er endurunnið af áli?

Það er staðreynd að ál er meðal þeirra málma sem mest er endurunnið. Það er ein ástæða þess að stundum er talað um ál sem „grænan málm“. Yfir 75% af öllu áli sem framleitt hefur verið í heiminum er enn í notkun. Í Evrópu er endurvinnsluhlutfall drykkjardósa yfir 70% og fer hækkandi – á Íslandi er það um 90%. Fjárhagslegur hvati til endurvinnslu áls er mikill, þar sem til þess þarf einungis um 5% af orkunni sem fór í að framleiða það.

Í hvað fer ál sem framleitt er á Íslandi?

Ál framleitt á Íslandi er flutt til fjölmargra landa, einkum í Evrópu. Það er til margra hluta nytsamlegt; íslenskt ál er notað í bifreiðar, til að mynda Audi og Mercedes Benz, felgur, álpappír, lyfjaumbúðir og húsaklæðningar – svo fátt eitt sé nefnt. Hér á landi eru fullunnir álvírar fyrir háspennustrengi. Þá er álið framleitt á Grundartanga sem Málmsteypan á Hellu notar í sína framleiðslu, svo sem rómaðar pönnukökupönnur og fjölbreyttar afurðir fyrir sjávarútveg, orkuiðnað og ferðaþjónustu.

ESA segir nýjan raforkusamning gerðan á markaðskjörum

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) telur að endurnýjun samnings Norðuráls við Landsvirkjun um kaup á raforku feli ekki í sér ríkisaðstoð þar sem hann sé gerður á markaðskjörum.

Er almenningur að greiða niður raforku fyrir áliðnaðinn?

Því hefur verið haldið fram að íslenskur almenningur niðurgreiði raforkuverð til stóriðju. En því er í raun öfugt farið. Tekjur orkufyrirtækja eru um 20% hærri af uppsettu afli til stóriðju en til annarra fyrirtækja og stofnana, þar með talið almennings. Hér er það skýrt í stuttu máli.

Allt um ál og endurvinnslu

Fróðlegt er að horfa á myndband Evrópsku álsamtakanna um áldósir og endurvinnslu þeirra. Þar kemur m.a. fram að 70 dósir þarf til framleiðslu á pönnu, 37 til framleiðslu á dæmigerðri ítalskri espressokönnu og 700 til framleiðslu á reiðhjóli.

Létting bílaflotans skilar fólki lengra með minni losun

Eftir að sögulegt samkomulag náðist um COP21, þá þurfa evrópskir bílaframleiðendur að hafa sig alla við til að standa undir markmiðum um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með hagkvæmum hætti. Ef notkun áls fer upp í 200 kíló í hverri bifreið, dregur það úr losun CO2 um 16 grömm á km.

Ál í arkitektúr - í átt að sjálfbærum borgum

Ál í arkitektúr er til umfjöllunar í nýrri útgáfu World Aluminium og er farið yfir markverðar byggingar sem reistar voru allt frá 1895 til 1986, en þar á meðal eru Empire State, höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna í NY og höfuðstöðvar Unesco í París.

Yfirlýsing í tilefni af frétt um kjúklingabúið í Straumi

Vegna umfjöllunar Fréttatímans um afföll á kjúklingabúinu í Straumi árið 1976 hefur Rio Tinto Alcan sent frá sér yfirlýsingu. Þar kemur fram að það hafi verið engin tilviljun að ISAL var sýknað af kröfum í málinu bæði í héraði og í Hæstarétti, þótt Fréttatíminn sleppi því alveg að fara ofan í ástæður þess.

Hvers vegna stýra konur ekki fleiri stórfyrirtækjum?

Hvers vegna stýra konur ekki fleiri stórfyrirtækjum? Ruth Elvarsdóttir framkvæmdastjóri fjármálasviðs hjá Alcoa-Fjarðaáli er ein sex kvenna sem svara þessari spurningu í Frjálsri verslun í júní sl., en það tölublað er helgað 100 áhrifamestu konum á Íslandi árið 2016.

Yfirlýsing vegna skatta og gjalda Fjarðaáls

Fjarðaál hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna umræðu um skatta- og vaxtagreiðslur fyrirtækisins. Þar kemur m.a. fram að vextir Fjarðaáls af lánum Alcoa eru ákveðnir af þriðja aðila og voru að meðaltali 0,92% árið 2014 og 2,41% í fyrra. Hér má lesa yfirlýsingu Fjarðaáls.

Landsvirkjun og Norðurál framlengja rafmagnssamning

Lands­virkj­un og Norðurál Grund­ar­tangi ehf. hafa undirritað samkomulag um að fram­lengja raf­magns­samn­ing fyr­ir­tækj­anna fyr­ir 161 MW. End­ur­nýjaður samn­ing­ur er tengd­ur við markaðsverð raf­orku á Nord Pool raf­orku­markaðnum og kem­ur það í stað ál­verðsteng­ing­ar í gild­andi samn­ingi.

Fá milljarð í tekjur fyrir að hanna álver Norsk Hydro

Verkfræðileg hönnun nýs álvers Norsk Hydro, sem Norðmenn segja að verði það umhverfisvænasta í heimi, er í höndum þriggja íslenskra verkfræðistofa og skilar einum milljarði króna í gjaldeyristekjur til Íslands. Þetta kemur fram í frétt Vísis.

Eftirspurn þrefaldast til ársins 2020

Eftirspurn eftir áli í bílaframleiðslu í Norður-Ameríku þrefaldast samkvæmt spám CRU og fer úr 330 þúsund tonnum árið 2015 í ríflega milljón tonn árið 2020. Í Aluminium Insider kemur fram að hvatinn felist í léttingu bílaflotans, sem dregur úr eldsneytisbrennslu og losun gróðurhúsalofttegunda.

Ársfundur, staða áliðnaðar, háskólanám, orka og kókdósir í fréttabréfi Samáls

Nýtt fréttabréf Samáls komið út um vel sóttan ársfund og það sem bar á góma þar, svo sem stöðu og horfur í áliðnaði, framtíðarsýn náms á háskólastigi, samkeppnishæfni orkuiðnaðar og kókdósir með landsliðsmönnum! Hér má lesa fréttabréfið.

Ísland með hæsta hlutdeild endurnýjanlegrar orku í Evrópu

Ríflega 70% allrar orku sem notuð er á Íslandi telst sem endurnýjanleg og því er Ísland með hæsta hlutdeild í Evrópu, samkvæmt frétt Viðskiptablaðsins um skýrslu atvinnuvegaráðuneytisins og Orkustofnunar. Hér má lesa fréttina.

Framtíðarverkefni Álklasans með litlum og meðalstórum fyrirtækjum

Aðalfundur Álklasans var haldinn í morgun en þar fór Guðbjörg H. Óskarsdóttir klasastjóri yfir þau verkefni sem klasinn hefur verið að vinna að síðustu 11 mánuði síðan hann var stofnaður í júní 2015. Hér má lesa viðtal við hana sem birtist á vefsíðu Viðskiptablaðsins.

Grunnstoð í efnahagslífinu – fjölmennt á ársfundi Samáls 2016

Íslensk álver keyptu vörur og þjónustu fyrir um 30 milljarða í fyrra af hundruðum íslenskra fyrirtækja. Álverin framleiddu rúm 858 þúsund tonn af áli og álafurðum og alls námu útflutningsverðmætin um 237 milljörðum.

Álrafhlöður í bíla og síma

l mun spila stórt hlutverk í þróun rafhlaðna á næstu árum. Þetta sagði Magnús Þór Ásmundsson, stjórnarformaður Samáls og forstjóri Alcoa Fjarðaáls, á ársfundi Samáls á miðvikudaginn. Trausti Hafliðason skrifaði frétt fyrir Viðskiptablaðið.

Notuðu ál úr göml­um flug­véla­flök­um

Þegar Málm­steyp­an Hella var stofnuð voru við lýði það ströng inn­flutn­ings­höft að not­ast var við brota­málm úr flug­véla­flök­um frá stríðsár­un­um. Það var eina fáanlega álið. Nú er álið keypt frá Norðuráli og notað ál endurunnið. Rætt er við Grét­ar Má Þor­valds­son­ á Mbl.is.

Mikilvægi áliðnaðarins - nokkrar tölur

Ársfundur Samáls, samtaka álfyrirtækja, fór fram í vikunni. Sigurður Már Jónsson blaðamaður sem starfar sem upplýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar reifar nokkrar tölur sem fram komu á ársfundinum í pistli á Mbl.is undir yfirskriftinni: Mikilvægi áliðnaðarins - nokkrar tölur.

Innlend útgjöld álvera á Íslandi um 92 milljarðar

Innlend út­gjöld ál­vera á Íslandi námu um 92 millj­örðum í fyrra. Þá voru útflutningstekjur áls 237 milljarðar eða um 38% af vöruútflutningi þjóðarinnar. Þetta kom fram í erindi Magnúsar Þórs Ásmundssonar stjórnarformanns Samáls á ársfundi Samáls í morgun, en fjallað var um það á Mbl.is.

Hækkun álverðs mun taka nokkur ár

Kelly Driscoll, sér­fræðing­ur hjá greiningarfyrirtækinu CRU, seg­ir í samtali við Morgunblaðið áliðnaðinn í lægð um þess­ar mund­ir en verðið muni hækka um allt að 60% eft­ir nokk­ur ár. Heims­fram­leiðsla hef­ur auk­ist um 27,5% síðan árið 2011, en meðal­fram­leiðslu­kostnaður lækkað um fjórðung.

Grunnstoð í efnahagslífinu - Ársfundur Samáls 18. maí

Ársfundur Samáls verður haldinn í Kaldalóni í Hörpu 18. maí næstkomandi. Boðið verður upp á morgunverð frá 8:00, en fundurinn hefst 8:30. Nánari dagskrá verður auglýst síðar. Fundinum lýkur 10:00 og verður þá boðið upp á kaffi og pönnukökur - af pönnum frá Málmsteypunni Hellu.

Bylting í orkumálum

Ný tegund rafhlaða getur valdið byltingu í orkumálum. Dr. Rauan Meirbekova hjá Háskólanum í Reykjavík hélt erindi um rafhlöður úr fljótandi málmum á einni af fjórum málstofum í HR um efnisverkfræði. Hér má lesa viðtal Ásgeirs Ingvarssonar við hana úr Morgunblaðinu.

Áskoranir í efnisfræði á málstofu í HR

Áskoranir í efnisfræði er yfirskrift málstofu í Háskólanum í Reykjavík um efnisfræði og orkuumbreytingu mánudaginn 2. maí. Hún er öllum opin og aðgangur ókeypis. Þetta er þriðja málstofan af fjórum og er fundaröðin styrkt af samfélagssjóði Alcoa.

Alcoa styrkir uppbyggingu náms í efnisfræði og málmfræði

Á málstofu sem haldin var í Háskólanum í Reykjavík (HR) fimmtudaginn 7. apríl, afhenti Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls skólanum styrk til áframhaldandi eflingar rannsókna og kennslu í efnisverkfræði og málmfræði á háskólastigi.

Fjölbreytt flóra fyrirtækja í Álklasanum

Eitt af meginmarkmiðum Álklasans er að stuðla að aukinni nýsköpun og eru öflugar rannsóknir og þróun á þessu sviði því mikilvægar. Guðbjörg Óskarsdóttir klasastjóri Álklasans og efnaverkfræðingur hjá NMÍ er í viðtali í Vélabrögðum, tímariti nemenda í véla- og iðnaðarverkfræði við HÍ.

Bætt nýting affallsefna frá áliðnaði í þætti Ara Trausta

Áhugaverð umfjöllun hjá Ara Trausta í þættinum Maðurinn og umhverfið. Í fyrsta þættinum tók hann fyrir um umhverfismál og nýsköpunarverkefni tengd betri nýtingu affallsefna frá áliðnaði. Hér má sjá þáttinn.

Miðlunartillaga samþykkt í Straumsvík

Starfs­menn ál­vers Rio Tinto í Straums­vík fá 12,7% launa­hækk­un og aft­ur­virk­ar launa­hækk­an­ir í formi 490 þúsund króna ein­greiðslu. Þá munu laun hækka í sam­ræmi við SALEK-sam­komu­lagið til árs­loka 2018 og síðan um tvö pró­sent í árs­byrj­un 2019. Samn­ing­ur­inn gild­ir fram á vor 2019.

Vilji til að breyta umhverfisvöktun

Vilji er hjá Norðuráli og Elkem á Grundartanga til að nálgast umhverfisvöktun fyrirtækjanna á annan hátt til að auka traust á þeim mælingum sem þarf að gera. Umhverfisstofnun boðar til opins kynningarfundar um niðurstöður eftirlits og umhverfisvöktunar vegna fyrirtækjanna á fimmtudag.

Áskoranir í efnisfræði - ál, orka og umhverfi

Málstofa um efnisfræði í sjálfbærri álframleiðslu verður haldin fimmtudaginn 7. apríl kl. 9 í stofu M209. Málstofan er liður í eflingu efnisfræði og efnisverkfræði sem fræðigreina hér á landi.

Styttri vaktir og fjölskylduvænna álver

Með því að stilla vinnutíma í hóf og stytta vaktir má gera vinnustaði fjölskylduvænni og búa til störf sem henta báðum foreldrum. Þetta kom fram í fréttum RÚV í samtölum við tvo starfsmenn Alcoa Fjarðaáls, sem stytti nýlega vaktir úr 12 tímum í 8 og við það komu fleiri konur til starfa í álverinu.

Áfram ÍSAL

Hinn 28. mars, á annan í páskum, verða 50 ár liðin síðan skrifað var undir aðalsamning milli ríkisstjórnar Íslands og Alusuisse um byggingu áliðjuvers í Straumsvík. Hjörtur Torfason lögfræðingur skrifar aðsenda grein á þeim tímamótum í Morgunblaðið.

Áskoranir í álframleiðslu

Blikur eru á lofti í álframleiðslu á heimsvísu og margvíslegar áskoranir sem iðnaðurinn stendur frammi fyrir. Tækifærin eru þó að sama skapi til staðar, segir Pétur Blöndal, framkvæmdastjóri Samáls, í samtali við Morgunblaðið.

Mikil tækifæri í umhverfismálum

Umhverfismálum var gert hátt undir höfði á Iðnþinginu þar sem þau Ágúst Torfi Hauksson, framkvæmdastjóri Norðlenska, Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa Fjarðaáls, og Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir, fjármálastjóri Carbon Recycling International, tóku til máls. Ágúst Torfi Hauksson, Magnús Þór Ásmundsson og Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir ræddu grænar lausnir, áskoranir og tækifæri í umhverfismálum.

Raf­magnið dygði Manchester­borg

Á dag­inn stýr­ir Eyrún Linn­et raf­veitu sem gæti séð Manchester­borg eða Mong­ól­íu fyr­ir raf­magni í ál­ver­inu í Straums­vík. Eft­ir vinnu saum­ar hún þjóðbún­inga. Rætt er við Eyrúnu í stuttu innslagi á Mbl.is í nýrri þáttaröð um Fagfólkið.

Endurvinnsla áls

Endurvinnsla áls, vegvísir að sjálfbæru efnahagslífi er útgáfa European Aluminium, samtaka áliðnaðar í Evrópu, um endurvinnsluiðnaðinn í Evrópu, en þar gegnir ál veigamiklu hlutverki. Hér má lesa skýrsluna í íslenskri útgáfu.

Hið nýja virðisaukandi fyrirtæki Alcoa hlýtur nafnið Arconic

Alcoa tilkynnti í dag nafn, merki og einkunnarorð á þeim hluta fyrirtækisins sem mun í haust taka við virðisaukandi framleiðslu Alcoa.

Að hugsa í annaðhvort eða...

„Eitt af einkennum þjóðmálaumræðunnar er að fólki hættir til að hugsa í annaðhvort eða...“ Þannig hefst endahnútspistill Péturs Blöndals framkvæmdastjóra Samáls á baksíðu Viðskiptablaðsins.

Sölubann í verslunum næsta skref?

Ólaf­ur Teit­ur Guðna­son, upp­lýs­inga­full­trúi Rio Tinto á Íslandi, er að von­um óánægður með niður­stöðu Fé­lags­dóms um að verk­fall megi hefjast í ál­ver­inu í Straums­vík á miðnætti.„Ég hygg að at­vinnu­lífið standi frammi fyr­ir ansi fjöl­breyttri flóru ný­stár­legra verk­falla,“ segir hann í viðtali á Mbl.is.

Álverið hefur nú þegar skaðast af aðgerðum

Ólafur Teitur Guðnason, upplýsingafulltrúi áversins í Straumsvík, segir í viðtali á Vísi.is að komi útflutningsbann á fyrirtækið til framkvæmda muni það hafa gríðarlega alvarleg áhrif á fyrirtækið. Aðgerðir verkalýðsfélaganna hafi nú þegar valdið fyrirtækinu miklu tjóni.

ISAL er langt yfir „íslenskum launum“

Ólafur Teitur Guðnason skrifar svargrein í Fréttablaðið vegna kjaradeilunnar í Straumsvík.

Óvenjulegt áhugamál venjulegs fólks

Í bókinni Vegabréf, vísakort og lyklar að hjólinu lýsa Unnur Sveinsdóttir og Högni Páll Harðarson ferð um 20 lönd Mið-Asíu á 147 dögum. Högni er vélstjóri með viðskiptafræðimenntun og starfar hjá Alcoa Fjarðaáli, en Unnur myndlistarmaður og kennari. Fjallað er um bókina í Morgunblaðinu.

Að sitja við sama borð

Ólafur Teitur Guðnason, upplýsingafulltrúi Rio Tinto Alcan á Íslandi, skrifar grein um kjaraviðræður í álverinu í Straumsvík. Þar kemur m.a. fram að þegar viðræðurnar hófust voru dagvinnulaun verkamanna hjá ISAL 25% yfir landsmeðaltali.

Af Kúludalsá og Matvælastofnun

Pétur Blöndal framkvæmdastjóri Samáls skrifar svargrein um veikindi hrossa á Kúludalsá, þar sem fram kemur að niðurstöður dýralækna gefi „engar vísbendingar um að hrossin hafi orðið fyrir eitrun af völdum flúors eða þungmálma.“

Af jólakveðjum í útvarpinu

Pétur Blöndal framkvæmdastjóri Samáls svarar gagnrýni Landverndar á jólakveðjur Norðuráls á öldum ljósvakans. Þar kemur m.a. fram að álver á Íslandi hafa dregið úr kolefnislosun á hvert framleitt tonn um 75% frá árinu 1990.

Af jólakveðjum í útvarpinu

Norðurál óskaði landsmönnum gleðilegra jóla á öldum ljósvakans yfir hátíðarnar og voru þær auglýsingar gagnrýndar af Snorra Baldurssyni formanni Landverndar í Fréttablaðinu. Pétur Blöndal framkvæmdastjóri Samáls svarar þeirri þeirri gagnrýni í stuttu máli á Vísi.is.

Nú eru tímamót

„Nú eru tímamót!“ er yfirskrift áramótakveðju Samáls. Þar er fagnað þeim árangri sem náðist á alþjóðlegri ráðstefnu um loftslagsmál í París. Og undirstrikað að ál hefur hlutverki að gegna í baráttunni við losun.